mobile full hd porno videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Awards Thesis

Thesis SOA SPU_Church ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาสถาปัตยกรรม

 

 

ชื่อผลงาน Church

การเชื่อมต่อกันระหว่างวัตถุทั้งสอง และทำให้เกิดมิติภายในของวัตถุนั้นๆ ที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยใช้การ Interlocking เพื่อเชื่อมโยงฟังก์ชันและรูปฟอร์มของอาคาร

 

เจ้าของผลงาน

ฐิติพงศ์ วงศ์หน่อแก้ว

ศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์

จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

(Visited 42 times, 1 visits today)

Related posts

Thesis SOA SPU_City Gallery Jatujak ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

THESIS SDM SPU_Road 66 ผลงานนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SOA SPU_Disabled Center ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SOA SPU_Museum Center ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SOA SPU_Thesis Exhibition ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

Thesis SDM SPU_F/Klab ผลงานนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nualsiri kotchapan

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล