ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Faculty คณะวิศวกรรมศาสตร์

“6 ฟันเฟืองแห่งวิศวกรรม SPU”

 

       คณะที่สาวๆ ทุกคนต่างจับจ้องก็คงต้องมีชื่อ “คณะวิศวกรรม” เป็นคณะแรกๆ เสมอ เพราะขึ้นชื่อเรื่องหนุ่มหล่อ ดูดี มีเอกลักษณ์ แต่อยากรู้ไหมว่าคณะวิศวกรรมเรียนอะไรบ้าง และยังเคยได้ยินแว่วๆ มาว่าเป็นอีกคณะที่เรียนหนัก มีทั้งคณิตศาสตร์ การคำนวณ ไหนจะฟิสิกส์ตัวร้ายอีกตัว แต่อยากจะรู้เหลือเกินว่าคณะวิศวกรรมที่เล่าขานกันว่าเรียนยากเรียนหนักเนี้ย มีสาขาอะไร และเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะ สงสัยกันไหมน้อง แต่พี่สงสัยนะ…

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีทั้งหมด 6 สาขา นะจ๊ะ

 

เริ่มกันที่ สาขาที่ 1 วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี)

       สำหรับคนที่เรียนวิศวกรรมระบบรางจะได้เรียนหลักสูตรตามแนวทางโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจากรัฐบาล มุ่งเน้นการปฏิบัติการและการจัดการวิศวกรรมเพื่อให้ผู้เรียนวิศวกรรมระบบรางเกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์ของการทำงานในเทคโนโลยีส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบวิศวกรรมราง รวมถึงกระบวนการปฏิบัติการและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของงานในอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยอีกด้วยนะ

        แถมยังได้เรียนรู้รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม การบริหารจัดการงานวิศวกรรม รวมถึงเทคโนโลยีทางรางจากสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมด้านระบบรางขนาดใหญ่ในประเทศจีนเป็นเวลา 1 ปี พร้อมฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางระบบรางภายในประเทศด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านวิศวกรรมระบบรางจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

 

…แค่สาขาแรกหลายคนก็ตาลุกวาวแล้วละสิ อย่างพึ่งใจร้อนมาฟังให้จบก่อนนะวัยรุ่น

 

มาต่อกันที่ สาขาที่ 2 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ)

จุดไอเดียใส่ไฟให้หุ่นยนต์ (เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า สร้างสรรค์ไอเดียหุ่นยนต์)

       จากความเข้มข้นในการเรียนวิศวะไฟฟ้าที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เจาะลึกทุกรายวิชาสำคัญสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติของไฟฟ้าในที่พักอาศัย อาคารขนาดใหญ่ถึงระดับโรงงานตลอดจนออกแบบและวางระบบหุ่นยนต์ ต่อยอดความต้องการทางอนาคต เรียนวิศวะทางด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้าเพื่อให้คุณเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าตัวจริง พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมวิศวกรได้อย่างเต็มภาคภูมิ หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อจบแล้วจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)​ ได้อีกด้วยนะ พร้อมช่วยเหลือทุกด้านกันเลยทีเดียวค่ะ

 

สาขาที่ 3 วิศวกรรมโยธา

ตัวจริงด้านโยธา! (เป็นวิศวกรนั้นไม่ง่าย แต่เราสร้างให้คุณเป็นตัวจริงได้)

        ใครว่าเรียนวิศวะโยธาแล้วจบมาต้องไปสร้างถนนอย่างเดียวละจ๊ะ น้องๆ ลองมาฟังทางนี้กันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ วิศวะโยธาสู่การเป็นตัวจริงในสาขาอาชีพจากการเรียนวิศวะด้านสิ่งก่อสร้างทางโยธาครบ 4 สาขาย่อย เพื่อการก้าวเป็นผู้นำด้านวิศวกรโยธาและบริหารงานก่อสร้างตัวจริง ทั้งวิศวกรรมโครงสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

        การเรียนวิศวะโยธากับมหาวิทยาศรีปทุมจะผลักดันคนที่เรียนให้ก้าวสู่การเป็นวิศวกรโยธาชั้นแนวหน้าเพราะเจาะลึกวิชามากกว่าที่ไหน พบหลักสูตร Gointer เรียนไทย 2 ปี แล้วไปเรียนไกลถึงออสเตรเลียอีก 2 ปี ได้ทั้งความรู้ด้านการเรียนวิศวะโยธาและภาษาสำหรับการต่อยอดอาชีพ ระหว่างเรียนวิศวะโยธามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ปูทักษะด้านวิศวกรโยธาแบบจัดเต็ม พร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับวิศวกรที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ สาขาวิศวกรรมโยธาก็เป็นอีกหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อจบแล้วจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)​ ได้ด้วยนะ หลักสูตรที่พร้อมอำนวยทั้งการเรียนและการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง คิดเหมือนพี่ไหมคะ

 

สาขาที่ 4 วิศวกรรมเครื่องกล 

สร้างชีวิตให้เครื่องกล

       น้องๆ ที่เลือกเข้ามาเรียนวิศวะเครื่องกลจะได้ศึกษาการออกแบบเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ การผลิต การนำพลังงานความร้อน และพลังงานกลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ภายใต้การส่งเสริมทักษะการเป็นวิศวกรวิชาชีพ (Practical Engineer) อยู่บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญที่ชำนาญการปฏิบัติตามความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Industry Focus) ที่ทันสมัย ซึ่งครอบคลุมงานวิศวกรรมในหลายๆ ด้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเชียวนะ

        งานวิชาชีพหลักของน้องที่เรียนวิศวะเครื่องกลจะเกี่ยวข้องกับการคำนวณออกแบบควบคุมการผลิต การค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ วางโครงการ อำนวยการติดตั้ง และอำนวยการใช้ระบบและอุปกรณ์ คือ เครื่องต้นกำลัง เครื่องใช้กำลัง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน เครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือไออย่างอื่นๆ เตาเผา ภาชนะใส่ก๊าซภายใต้ความดัน เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และระบบท่อส่งของไหลภายใต้ความดันและของไหลอันตราย เป็นต้น

 

Facebook Comments
(Visited 24 times, 1 visits today)

Related posts

5 เหตุผล ทำไมต้องเรียนวิศวกรรมอุตสาหการ

Visakha Ratanond

แรงขับเคลื่อนวงการบันเทิง รวมอาชีพ #ทีมเบื้องหลัง นิเทศ SPU

Nualsiri kotchapan

แจกทริค! วิธีขยายธุรกิจ แบบ Dek บริหารธุรกิจ SPU

Nualsiri kotchapan

4 เคล็ดลับความสำเร็จธุรกิจส่งออก ที่ Dek โลจิสต์ SPU ควรรู้

Nualsiri kotchapan

ทำไมต้องเรียนหลักสูตร 2 ปริญญา คณะบริหารธุรกิจ SPU!

Nualsiri kotchapan

เรื่องดี(ต้อง)บอกต่อ 5 เหตุผลทำไมต้องมีเงินออม สไตล์เด็กบัญชี

Visakha Ratanond

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More