ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Showcase students

ทำความรู้จัก “โลจิสติกส์” คณะที่กำลัง Hot! ในตลาดแรงงาน

ภัทรสุดา พรรณโภชน์ (น้ำหอม) & จิรายุ คูเจริญวัฒนา (โจ้)

วิทยาลัยโลจิสติกส์แและซัพพลายเชน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

 

        สิ่งที่ประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียน คณะใดคณะหนึ่ง หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง ไม่เพียงแต่ต้องเลือกตามความชอบของตัวเราเอง แต่ต้องดูความต้องการของตลาดแรงงานในขณะนั้นด้วย เพราะล้วนมีผลต่อการทำงานในอนาคต และยังเป็นตัวกำหนดว่าเราจะมีงานรองรับหรือไม่ เรามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งคณะที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการและมีแนวโน้มที่มีผู้สนใจเลือกเรียนเพิ่มมากขึ้น นั้นก็คือคณะวิทยาลัยโลจิสติกส์ที่เรียนเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า หลังจากจบบทความนี้หลายคนอาจมีคณะในใจเป็นคณะโลจิสติกส์ก็ได้นะ…

 

        คือเราได้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาจริงๆ มันเป็นประสบการณ์จริงตรงกับที่อาจารย์สอน ตรงกับที่เราค้นหา อะไรที่เราอยากรู้ ทางบริษัทเขาก็พร้อมสอนและถ่ายทอดให้เราทุกอย่าง มีประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น รู้กระบวนการทำงานจริงมากกว่าในทฤษฎี ได้ทำงานจริง เราได้เรียนรู้มากขึ้นและเราก็โตขึ้นด้วยค่ะ

 

น้ำหอม : สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาวภัทรสุดา พรรณโภชน์ ชื่อเล่น ชื่อ น้ำหอม ก็เรียนคณะวิทยาลัยการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานค่ะ

 

โจ้ : สวัสดีครับ ผมชื่อ จิรายุ คูเจริญวัฒนา ชื่อเล่น ชื่อ โจ้ ครับ มาจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครับ

 

ทำไมถึงเรียนสาขานี้

น้ำหอม : เพราะเป็นสาขาที่กว้างไกลและได้ใช้ทักษะการสื่อสาร ประสานงาน การเรียนทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับการขนส่ง จากที่เราไม่รู้ว่าการส่งออกคืออะไร การนำเข้าคืออะไรอย่างนี้อะค่ะ มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ทำให้เราอยากเรียนรู้และพร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอค่ะ

 

โจ้ : ตอนนี้ก็คือส่วนตัวคิดว่าเราควรเลือกเรียนคณะที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งเราก็เห็นว่าวิทยาลัยโลจิสติกส์สามารถตอบโจทย์ผมได้ผมถึงเลือกเรียนครับ ก็เลยมองเห็นโอกาสนี้ในการความก้าวหน้าในตำแหน่งงานอะไรอย่างนี้อะครับ คิดว่ามีโอกาสในความก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูง ก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ครับ

 

 สาขาวิชาสอนอะไรบ้าง

โจ้ : ทางสาขาจะสอนเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางเรือ ทางน้ำ ทางอากาศ และก็ทางท่ออะครับ

 

น้ำหอม : ก็คือทางท่อในที่นี้นะคะ ทางท่อก็จะเรียนเกี่ยวกับกระบวนการการส่งแก๊ซ การส่งน้ำมัน หรือว่าจะเป็นการขุดเจาะปิโตรเลียมที่ทางภาคใต้อะค่ะแล้วก็จะขนส่งขึ้นมาทางท่อ ประมาณนี้ค่ะ

 

จุดเด่นของคณะ

น้ำหอม : ก็เหมือนกับว่าอาจารย์จะเน้นทั้งทฤษฎีและก็ปฏิบัติ สิ่งที่เรียนมาก็คือ อาจารย์เขาจะเน้นทางเรืออะค่ะ ซึ่งหลักสูตรที่เรียนทำให้เราชอบและสนุก คือเหมือนบางทีที่เราไม่รู้ อย่างเช่น ใบขน นำเข้า ส่งออก มันก็จะได้รู้ทุกๆ อย่างเลย ซึ่งหลักสูตรที่เรียนจะเปลี่ยนทุกๆ 3 ปี เพื่อเป็นการปรับหลักสูตรเพื่อให้ทันต่อโลกเสมอค่ะ แล้วตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยก็เปิดหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ก็จะเน้นทั้งทางทฤษฎีและก็ปฏิบัติ คือได้ทั้งเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วยค่ะ ได้เปิดประสบการณ์ที่มากกว่าและยังได้รับประสบการณ์ที่เพิ่มทักษะให้ตัวเราด้วยค่ะ

 

*บริษัท Eagle Air & sea (Thailand) Co.,Ltd. บริษัทโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ ที่เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 25 ปี มีระบบการขนส่งขนาดใหญ่ทั่วโลก

 

 

ทำไมถึงเลือกฝึกงานที่นี่

น้ำหอม : ก็ที่เลือกมาฝึกงานที่นี่นะคะ อย่างแรกอาจารย์จะแนะนำก่อนว่ามีรายชื่อบริษัทอะไรบ้างที่น่าสนใจ เราก็รู้สึกสนใจในบริษัทด้วยความที่บริษัทนี้เป็นบริษัทที่เปิดมานานแล้ว และมีความน่าเชื่อถือค่ะ

 

โจ้ : ก็คือสาเหตุที่เลือกฝึกงานที่ บริษัท Eagle Air & Sea นะครับ ก็เพราะว่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ซึ่งตรงกับที่เราเรียนมาด้วย ก็เลยเลือกมาฝึกงานที่นี่ครับ

 

การฝึกงานได้อะไรบ้าง

น้ำหอม : อย่างที่เกริ่นไปในช่วงแรกว่าเราได้นำสิ่งที่เรียนมาปรับใช้กับการทำงานได้จริงค่ะ เป็นประสบการณ์จริง ตรงกับที่อาจารย์สอน ตรงกับที่เราค้นหา อะไรที่เราอยากรู้ทางบริษัทเขาก็สอนหมด อะไรที่เราเรียนมาก็สามารถนำมาปรับใช้ได้ทุกอย่าง มีประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น ได้ลองทำงานจริง ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นและก็รู้สึกโตขึ้นด้วยค่ะ

 

โจ้ : ก็คือสิ่งที่เราเรียนมาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานของเราได้ครับ ผมได้ทำงานในส่วนของ IT ก็สามารถนำหลักการของโลจิสติกส์นำมาใช้ในการลดกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในแผนกได้เยอะเลยอะครับ

 

 

ขอบคุณ…

 

น้ำหอม : ก็อยากจะขอบคุณทางบริษัท Eagle Air & Sea นะคะ ที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาฝึกงานนะคะ ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่และเปิดประสบการณ์ได้ดีเลยค่ะ ก็เพราะว่าพวกพี่เขาให้ทำงานจริง และได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้น ก็อยากขอบคุณทางบริษัทมากที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้ามาฝึกงานค่ะ

 

โจ้ : ก็คืออยากจะขอบคุณมหาวิทยาลัยและก็อาจารย์ในคณะที่แนะนำโครงการดีๆ ให้เราสิ่งดีๆ ให้เราและยังช่วยเราเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน แนะนำว่าควรวางตัวอย่างไร ปฏิบัติตัวอย่างไร ก่อนเข้างานควรเตรียมความพร้อมในด้านใดบ้าง และแนะแนวความรู้ที่จะต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆ ในบริษัทครับ

 

เสียงจากพี่ฝึกงาน…

ทวีพงษ์ จันทร์เพ็ญ

Air Pricing Manager

บริษัท Eagle Air & sea (Thailand) Co.,Ltd.

“หลังจากที่ได้สัมผัสน้องฝึกงานที่ได้มาร่วมงานกับเราประมาณ 4 เดือนนะครับ ก็เห็นความตั้งใจดีของการฝึกงาน มีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบงานที่มอบหมายให้ได้เป็นอย่างดีครับ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จในงานที่พี่ๆ มอบหมายให้ มีทักษะที่ดีในเรื่องของโลจิสติกส์ สามารถช่วยงานพี่ๆ ได้มากเลยครับ”

 

        หลังจากฟังประสบการณ์การฝึกงานของพี่ๆ จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คิดว่าเราคณะนี้เป็นคณะที่เราค้นหาหรือเปล่าคะ แต่ไม่ว่าจะใช่หรือไม่ อย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วนะว่าคณะโลจิสติกส์เรียนเกี่ยวกับอะไร แถมยังมีกระบวนการขนส่งทางท่อด้วย ซึ่งเราก็พึ่งจะรู้พร้อมๆ ทุกคนนี่แหละค่ะ ยังไงก็ขอฝากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุมไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของน้องๆ ทุกคนด้วยนะคะ

Facebook Comments
(Visited 12 times, 1 visits today)

Related posts

เมื่อไลฟ์สไตล์กลายเป็นงาน เราทำสองสิ่งได้ ในเวลาเดียวกัน ขอแค่ทำสิ่งชอบและสิ่งที่ใช่

admin

มิตรภาพและการเรียนรู้…เมื่อฝึกงานสายกฎหมาย

Nualsiri kotchapan

จิน สาวธุรกิจการบินยิ้มเก่ง มุมมองกว้าง อนาคตไกล…

Nualsiri kotchapan

“โบว์” สาวน้อยแห่งสถาปัตย์ เพียงมีความตั้งใจไม่ว่าอะไรก็ออกมาดี

Nualsiri kotchapan

SPU ให้มากกว่าความรู้

Nualsiri kotchapan

บี ประธานรุ่นปี 4 ดิจิทัลมีเดีย จากคนไม่ค่อยเข้าสังคม สู่เจ้าแม่กิจกรรม

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More