รางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2562


ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ในโอกาสเข้ารับรางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2562 (ประเภทผู้บริหาร)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันกตเวทิตาคุณรำลึก 103 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม


UploadImage