Home stay inspired เรียนยังไงให้เป็นเจ้าของธุรกิจ?

เรียนยังไงให้เป็นเจ้าของธุรกิจ?

by author

เรียนยังไงให้เป็นเจ้าของธุรกิจ?
สร้างรายได้ระหว่างเรียน + เป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ใช่แค่ฝัน!

จะดีกว่าไหม ถ้าเรามีธุรกิจของตัวเองได้ตั้งแต่เรียนอยู่? คอลัมน์นี้จะชวนน้องๆ มารู้จักการเรียนที่ช่วยผลักดันความฝัน ให้ได้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ยังเรียนอยู่ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ และฝึกฝนประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านการเรียนจากผู้ประกอบการแนวหน้าของประเทศ จบมาแล้วก็พร้อมต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้เลย!

PROFILE :

ประวัติส่วนตัว

ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

เรียนยังไงให้เป็นนายตัวเอง?

น้องๆ ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ขอบอกเลยว่าไม่ยาก ถ้าได้มาเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ SPU เพราะเราทำให้การสร้างธุรกิจไม่ใช่แค่ฝัน สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ เพื่อเข้าใจลูกค้า เข้าใจธุรกิจ รู้ทันเทรนด์ใหม่ๆ และใช้ Digital Tools ให้เป็น รู้จริงเรื่อง Digital Marketing ก็จะทำให้น้องๆ สามารถสร้างธุรกิจที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ เมื่อรวมกับการฝึกฝนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และหลักสูตรของทางคณะ จะกลายเป็นหัวใจสู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจได้

ลืมการเรียนแบบเดิมๆ ได้เลย!

คณะบริหารธุรกิจ ได้สนับสนุนฝันน้องๆ นักสร้างธุรกิจให้เป็นจริง ด้วยรูปแบบการสอน ที่เน้น Project Based ซึ่งมีโจทย์จริงจากภาคธุรกิจมาให้ลงมือปฏิบัติ และเชิญนักธุรกิจแนวหน้าระดับประเทศ มาถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิคสู่ความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ผ่านโครงการบรรยายพิเศษและศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีการเรียนรู้ข้ามศาสตร์  ซึ่งช่วยติดอาวุธสร้างความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ

คอนเน็กชั่น 1 สิ่งสำคัญที่เรามีให้เน้นๆ

เพื่อธุรกิจในอนาคต ทางเรามีเครือข่ายพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน ที่พร้อมปั้นน้องๆ ให้มีธุรกิจเป็นของตัวเองระหว่างเรียน และได้เปิดเวทีให้น้องๆ มาสร้างธุรกิจของตนเอง ผ่านชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ ที่จะได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์นวัตกรรมและสร้างสรรค์ธุรกิจ โดยมีโครงการ Youth Entrepreneur ที่มีอาจารย์เป็นโค้ชและหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักในมุมกว้าง สำหรับน้องๆ ที่ต้องการทำธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจของครอบครัวนั้น สามารถส่งแนวคิดธุรกิจมาเพื่อพิจารณาขอรับทุนการศึกษา ในโครงการผู้ประกอบการได้เลย

มารู้จริง จากผู้ทำธุรกิจตัวจริง

มาเรียนที่นี่ น้องๆ จะได้เจออาจารย์ที่เป็นโค้ชคอยดูแลให้คำแนะนำและร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับน้องๆ หรือสามารถปรึกษาเพิ่มเติมจากทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากศูนย์นวัตกรรมและสร้างสรรค์ธุรกิจ

ตามโลกให้ทัน ถ้าอยากทำธุรกิจ

หลังจบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ น้องๆ จะมี Entrepreneur Mindset ที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลด้าน Digital Marketing, Social Commerce และ Social Entrepreneur ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการทำธุรกิจยุคนี้

ออนไลน์ได้แบบเข้าใจ ก็ขายดี

เพราะการทำธุรกิจแบบ Offline นั้นไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอีกต่อไป คณะบริหารธุรกิจ จึงเสริมความรู้และพัฒนาทักษะ Digital Marketing ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยเน้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการทำธุรกิจออนไลน์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และเริ่มการขายสินค้าออนไลน์ในชั้นปีที่ 2 ผ่าน Social Media ในช่องทางต่างๆ ที่ทำให้นักศึกษามีช่องทางสร้างรายได้ระหว่างเรียนผ่านการตลาดออนไลน์ ยิ่งได้คอนเน็กชั่นจากคณะ ซึ่งมีเครือข่ายความร่วมมือจากภาคธุรกิจที่แข็งแกร่ง จะทำให้น้องๆ ได้รับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ Digital Tools ใหม่ๆ เพื่อการประกอบธุรกิจออนไลน์ในยุคนี้ได้ดีไม่แพ้ใคร

You may also like

Leave a Comment