Home stay inspired มาฟัง เด็ก ว.การบิน จบแล้วไปไหน? เรียนเกี่ยวกับอะไร ทำไมมีงาน 100%

มาฟัง เด็ก ว.การบิน จบแล้วไปไหน? เรียนเกี่ยวกับอะไร ทำไมมีงาน 100%

by author

มาฟัง เด็ก ว.การบิน จบแล้วไปไหน? เรียนเกี่ยวกับอะไร ทำไมมีงาน 100%

PROFILE :

อุ๋ย -สิริวรรณ เขียววิจิตร

คณะที่เลือกเรียน : วิทยาลัยการบินและคมนาคม

สาขาที่โดนใจ : การจัดการความปลอดภัยการบิน

จบจากโรงเรียน : วังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง

IG : sosouy_

พี่อุ๋ยเรียนอยู่ปีไหนแล้ว?

ปัจจุบันพี่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการบินและคมนาคมค่ะ ซึ่งเป็นช่วงที่ได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านการบินอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ

คณะนี้เรียนสนุกไหม?

ความสนุกและความท้าทายของคณะนี้ คือวิชาเรียนที่เราไม่เคยมีพื้นฐานทางด้านนี้มาก่อน พอได้มาเรียนรู้อะไรที่มันอยู่นอกเหนือความคุ้นเคย ก็จะรู้สึกท้าทายตัวเอง เราอาจจะเคยแค่ใช้บริการกับสายการบิน ได้เห็นการทำงานทั่วไป แต่พอได้มาเรียนรู้สิ่งนี้โดยลึกซึ้งแล้ว มันมีอะไรมากกว่าที่เห็น ได้เรียนรู้และทดลองการปฏิบัติงานจริงด้วยค่ะ

คลาสเรียนที่ชอบที่สุด?

คลาสมนุษย์ปัจจัยในการป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุ หรือ Human Factors โดยเนื้อหานี้จะพูดถึง ธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่องจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ และการตอบสนองต่อแวดล้อม เรียกง่ายๆ ว่าเป็นการเรียนจิตวิทยานั่นเองค่ะ ซึ่งวิชานี้ทำให้เราได้รู้ลึกถึงต้นเหตุของปัญหาหรือการกระทำที่แสดงออกมา เพื่อที่จะได้ค้นหาวิธีการป้องกันและรองรับการกระทำหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดซ้ำหรือเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต ฟังแล้วเจ๋งใช่ไหมล่ะ

ทักษะในห้องเรียน ที่ได้ใช้แน่เมื่อเรียนจบ

ได้ใช้หลายด้านเลยค่ะ แต่ด้านที่เห็นชัดสุดจะเป็นในเรื่องของ Compromise หรือความสามัคคี Teamwork การทำงานเป็นทีม Communication การสื่อสาร Human Relations การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี Good decision making การตัดสินใจที่ดี และ Self-disciplined การมีวินัยในตัวเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกด้านที่กล่าวมาล้วนสอดคล้องกันทั้งหมด ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป งานที่เราทำอยู่นั้นอาจออกมาไม่สมบูรณ์ หรือ อาจส่งผลเสียในระยะยาวค่ะ

ข้อดีของเด็ก ว.การบิน คืออะไร?

การได้ฝึกความอดทนค่ะ เพราะเราต้องเจอกับคนหลายรูปแบบ ต่างที่มาต่างความคิด และยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ เพราะในสายอาชีพบริการนอกจากคนหลายรูปแบบแล้ว ยังมีความหลากหลายทางชนชาติ ภาษาและวัฒนธรรม นอกเหนือจากนี้ ยังได้พัฒนาศักยภาพทางด้านการทำงาน การสะสมประสบการณ์ พัฒนาทางด้านอารมณ์ ด้วยค่ะ

อยากเก่ง ต้องอัพสกิลอะไร?

แนะนำว่าให้มีทักษะด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆ เพราะแค่เก่ง ทำงานดีคงไม่พอ ถึงมีความรู้ความเข้าใจมากขนาดไหน หากสื่อสารออกมาไม่ได้ก็เปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ ก็จะเป็นทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เพราะในสายนี้ ความปลอดภัยเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการทำงาน เราจึงต้องรอบคอบ ไม่ละเลยหน้าที่ ซึ่งทักษะเหล่านี้ไม่เพียงแค่ทำให้เราเป็นคนที่ทำงานได้ แต่จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ทำงานเป็น และใช้ชีวิตอยู่ร่วมสังคมการทำงานได้ดีค่ะ

เรียนจบแล้ว ไปไหนต่อ?

ว.การบิน นั้นสามารถต่อยอดได้เยอะมาก เรียกว่าทุกอาชีพที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบินเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น สนามบิน สายการบิน โรงเรียนการบิน หน่วยงานกองทัพ บริษัทภาครัฐและเอกชน หรือนอกเหนือจากอุตสาหกรรมการบิน ก็ได้เช่นเดียวกัน  หลายคนมักติดภาพว่า ถ้าเรียนการบินต้องเป็นนักบินหรือไม่ก็พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน แต่จริงๆ แล้วอาชีพในอุตสาหกรรมการบินมีมากกว่านั้น และแต่ละอาชีพก็มีความสำคัญมากเท่าๆ กัน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็เหมือนกับบ้านที่ขาดเสาหลัก ดังนั้นต่อยอดได้เยอะ มีงานรองรับเยอะแน่นอน

You may also like

Leave a Comment