บริการ


Snack Box USR

SRIPATUM USR จัดจำหน่าย Snack Box 41 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุมเพื่อนำไปใช้จัดอบรม สัมมนา เทศกาลต่างๆ ในราคาพิเศษรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม USR มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดแก่สังคม
·   ดาวน์โหลดใบสั่งจอง Snack Box ครบรอบ 41 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม >>ไฟล์แนบ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานรองอธิการบดี (ดร.จรรยา พุคยาภรณ์)
ห้อง 10-406 ชั้น 4 อาคาร 10 โทร. 02-5791111 ต่อ 1271
 
น้ำดื่ม USRน้ำดื่ม USR (บริษัทส่งสินค้าวันจันทร์ และพฤหัสบดี)
·         ขวดเล็ก 500 มิลลิลิตร ราคาโหลละ 48 บาท
·         ขวดใหญ่ 1500 มิลลิลิตร ราคาโหลละ 120 บาท
·         แก้ว ราคาลังละ 90 บาท (48 แก้ว)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกลาง โทร. 02-5791111 ต่อ 1225