ถามตอบ

ถาม : USR คืออะไร

University Social Responsibility  ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย

ถาม : USR ก่อตั้งขึ้นเมื่อไร โดยใคร

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนมิถุนายน 2551 โดย ดร.จรรยา พุคยาภรณ์