เปิดให้ประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562


UploadImage

ประชาสัมพันธ์ เปิดให้ประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
#ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม #บางเขน

สามารถประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 เมษายน 2563

หากพบปัญหาติดต่อได้ที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1182
E-mail: tlc@spu.ac.th
Facebook FanPage: TLC SPU
Line: @ghc5032o