พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ SPU-PSF รุ่น 1 LV2


UploadImage

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พุทธิพงษ์ อนันตโสภณ วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัล THE BEST RESEARCH PAPER ในการประชุมวิชาการThe 7th PSU Education Conference  ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
 
UploadImage


การพัฒนาต่อยอดของผู้ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU-PSF รุ่น 1 ระดับชำนาญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ให้ได้เรียนรู้และศึกษาผลงานวิชาการด้านการเรียนการสอน ในเวทีการประชุมวิชาการ 
 
ในโอกาสนี้ ผู้ผ่าน SPU-PSF รุ่น 1 ระดับชำนาญ เดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และจะเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย ต่อไป