เปิดรับสมัครทุนวิจัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562


UploadImage

เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562


กำหนดส่ง แบบเสนอโครงการวิจัยฯ (PROPOSAL)
ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563
จำนวน 15 ทุน ทุนละ 35,000 บาท (รวมมูลค่างาน)

Download แบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับบุคคลภายใน (FM ศสร.วจ.-01) ได้ที่ http://bit.ly/form-TLC01

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1198 และ 1182