ติดต่อหน่วยงาน


แผนที่หน่วยงาน


แผนที่ Google


สถานที่

สำนักงานการคลัง
ชั้น L อาคาร ดร. สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 02-579-1111ต่อ 1366
Fax : 02-579-1111 ต่อ 1316
Email : finance@spu.ac.th