คณะกรรมการพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1002, 1107, 1124-6, 1118, 1181, 1184-5
แฟกซ์ : 0 2579 4666
อีเมล์ : graduation.spu@spu.ac.th

บริการจองภาพถ่ายเป็นที่ระลึกแห่งความสำเร็จ

  • ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ อาคาร  11 ชั้น 1 โซน C และอาคาร 5 ชั้น 1 บริเวณด้านข้างห้องพักบริการนักศึกษา (ข้างบันไดทางขึ้นชั้น 2)

การสั่งจอง – การรับ – การคืนชุดครุย

นักศึกษาสามารถสั่งจองชุดครุยได้ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริเวณอาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 404

ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. มีเจ้าหน้าที่วัดตัวให้

(หยุดทำการ วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รับชุดครุย

และกำหนดการรับชุดครุย ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2565

เกินกำหนด 30 วันถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ Link 

คณะกรรมการพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1002, 1107, 1124-6, 1118, 1181, 1184-5 อีเมล : graduation.spu@spu.ac.th