ติดต่อหน่วยงาน


แผนที่หน่วยงาน


แผนที่ Google


สถานที่


Office of International Relations, Sripatum University Level 8, Building 11, 2410/2 Phaholyothin Rd, Jatujak, Bangkok 10900
โทร : +66 2579 1111 ext. 1302,
Fax : +66 2558 6868
Email : ir@spu.ac.th