แนะนำหน่วยงาน


สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสำนักงานรองอธิการบดี  สำนักงานนี้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกทางด้านวิชาการแก่บุคลากร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับงานจัดการทางด้านวิชาการ สามารถติดต่อที่สำนักงานฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 1 ได้ครับ (โทร. 1358, 1370)