Social

Social

SOCIAL

เป็นการสอนวิธีการทำข่าวต่างๆ ให้มีการติดต่อกับ Social Network เพื่อให้ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมต่างๆ

ได้มีการเผยแพร่กันอย่างทั่วถึง สามารถเืลือกหัวข้อได้ตามเมนูด้านขวามือ