SPU News

15 นศ.ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บินฝึกสหกิจศึกษานานาชาติ JAPAN

ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ’62 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

ร่วมยินดี! ศิษย์เก่าดีเด่น ม.ศรีปทุม รับรางวัล Top Business Organization 2019

Calendar

SPU Show Case

ผลงานและกิจกรรมดีๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

'ฟิน เอกวรัญญู' ศิษย์เก่านักเล่าเรื่อง ผู้ประสบความสำเร็จจากหลักสูตร THE STORY by SPU

แน็ทธิว หนุ่มนานาชาติลุคโอปป้า คว้ารางวัลเต้น cover จากเวทีใหญ่

ดูทั้งหมด

>

SPU Life

การใช้ชีวิตในมุมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม แนวไหนๆก็ถูกใจ Dek-SPU

SPU NEWS