ดาวน์โหลดหนังสือ

เต็กสุดขอบHIGHLIGHTS
SOA BUZZ  เด็กสถาปัตย์เลือดใหม่ ทำาได้มากกว่างานออกแบบ
รู้ก่อน เลือกอนาคตได้ก่อนใคร! สาขาวิชาการสื่อสารสถาปัตยกรรม ก้าวใหม่แห่งวงการสถาปัตย์
 

ISSN 1905-0763
ปีที่ 28
ฉบับที่ 1 : มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
Index

02 ค้นหาตััวตน บนความต่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม
07 พิธีครอบครู ไหว้ครู ช่างสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 26
08 “กล้า ท้า ล้ม” Domino Challenge Season#3
09 Workshop Tattoo for Everyone “สัก...แต่ว่าคิด”
10 Workshop Indigo Tie Dye “พิิับ มัด รัด ย้อม”
11 DOG SPACE “ความรัก สร้างงานออกแบบ”
12 SOA BUZZ เด็กสถาปัตย์เลือดใหม่ ทำาได้มากกว่างานออกแบบ
15 รู้ก่อน เลือกอนาคตได้ก่อนใคร! สาขาวิชาการสื่อสารสถาปัตยกรรม ก้าวใหม่แห่งวงการสถาปัตย์
17 Wood Joints Design

Editorial Staff

ที่ปรึกษา : ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
บรรณาธิการ : พนรัญชน์ ยังสุข
กองบรรณาธิการ : บุษบาบังอร ไชยาคำ ศิริลักษณ์ ทูลประสม นนทิชา เคล้าเครือ
คอมพิวเตอร์กราฟิก : สุรัตนชัย ชื่นตา ณัชชา ภักดีกุล นัฐพงษ์ สิทธิภาคคุณ พชรพร คำพา