สมัครร่วมกิจกรรม

มาเตรียมความพร้อม ซ้อมมือ ก่อนถึงการสอบ GAT ครั้งที่ 2 กันเถอะ !!!

4 มี.ค. 60

ห้องออดิทอเรียม 1 และ 2 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มาเตรียมความพร้อม ซ้อมมือ ก่อนถึงการสอบ GAT ครั้งที่ 2 กันเถอะ !!!
ม.ศรีปทุม จัดติวเข้มครั้งสุดท้ายก่อนสอบ GAT วิชาเชื่อมโยง ฟรี !!! 

4 มี.ค. 60 เวลา 9.00-16.00 น. 
ห้องออดิทอเรียม 1 และ 2 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สมัครด่วน!! (รับจำนวนจำกัด)
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2558 6888 ต่อ 1276 และ 1298