สมัครร่วมกิจกรรม

SPU เปิดติว GAT ENG ฟรี !!!

5 มี.ค. 60

ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อยากเป๊ะภาษาอังกฤษก่อนสอบ เชิญทางนี้  
SPU เปิดติว GAT ENG ฟรี !!!
มาเตรียมความพร้อม ซ้อมมือ ก่อนถึงการสอบกันเถอะค่ะ

5 มี.ค. 60 เวลา 9.00-16.00 น. 
ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สมัครด่วน!! (รับจำนวนจำกัด)
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2558 6888 ต่อ 1276 และ 1298