projects

ผลงานนักศึกษา

478352_3478152826692_1057402694_3962436_1161794425_o (1)

ดร.พัชราพร รัตนวโรภาส ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนาการประชุมทางวิชาการฯ

24 พ.ค. 2555

ดร.พัชราพร รัตนวโรภาส อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำ้นินการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “นวัต…

11541_5

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้รับทุนฝึกงาน IAESTE THAILAND ณ ประเทศ MONGOLIA

16 ม.ค. 2554

นายณรงค์ บุญมาเลิศ นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกในการสอบชิงทุน โครงการแลกเปลี่ยนน…

DSC_0247

นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คว้า 3 รางวัลจากการประกวดโครงการ Foodstylist Challenge ครั้งที่ 3

29 ส.ค. 2553

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ นำทีมโดย นายปกรณ์  ภูวพัฒน์ นายสรศักดิ์ เทียมจิตร นายศุภกร  สนิทวงศ์ชัย นักศึกษาภาควิชาการจัดการโรงแรมและก…

bartender5

International Bartender Thailand Contest

29 ส.ค. 2553

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่มประกอบลีลาระดับนานาชาติในการแข่งขัน International Bartender Thailand Contest ประเภท…

mixBeverage_1DSC_0051

การแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่มประกอบลีลาระดับอุดมศึกษาในชื่อ “พอเพียง Paradise”

28 ส.ค. 2553

นายศักดิ์สิริ ทองดอนสนธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่…