ผลงานนักศึกษา

International Bartender Thailand Contest

International Bartender Thailand Contest

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่มประกอบลีลาระดับนานาชาติในการแข่งขัน International Bartender Thailand Contest ประเภท Flair Hotel

ดาวน์โหลดผลงาน