การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

 น้องๆคนไหนมีความฝัน อยากล่องเรือสำราญเที่ยวรอบโลก แต่ทำรายได้มหาศาลไปพร้อมๆกัน แนะนำสาขานี้เลย! ” การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ” ที่ขอแค่น้องๆ มีใจรักงานบริการ ชอบเปิดประสบการณ์ให้ชีวิต ก็เหมาะเป็นเด็กการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญแล้ว! ที่นี่เราเรียนแบบรู้ลึกรู้จริง กับหลักสูตรที่เน้นการจัดการบริการด้านโรงแรมทั้ง 3 ด้านครบวงจร ได้แก่ ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office) ด้านห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) บนเรือสำราญ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ โดยใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี เท่านั้น 

จุดเด่นของสาขา

ท่องโลกเต็มประสบการณ์ สร้างรายได้เต็มกระเป๋า

จะเป็นคนประจำเรือที่ SPU ต้องได้ล่องเรือสำราญทริปพิเศษกันหน่อย! มาเตรียมตัวแบบมืออาชีพ กับรายวิชาเสริม  IMO : International Marine Organization ที่ให้ความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ 4 หลักสูตร ร่วมมือกับ “โรงเรียนเดินเรือสากล” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IMO (International Maritime Organisation) ให้นักศึกษาสามารถขอ “หนังสือคนประจำเรือ” (Seaman Book) กับกรมเจ้าท่าได้โดยตรง ไม่เพียงเท่านี้ แต่เรายังเตรียมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับคนเรือโดยเฉพาะ ในชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาเตรียมสอบ Marlins English Test ได้อย่างมั่นใจ! ร่วมมือกับ บริษัทชั้นนำ Triple C Academy พร้อมให้นักศึกษาสมัครงานบนเรือสำราญชั้นนำระดับโลก!

ค่าเทอม การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

ค่าเทอมที่ 1

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
42900
37,900 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  • เทอมที่ 2 / 35,400.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
  • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
  • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

โครงสร้างหลักสูตร​

"เปิดโลกกว้าง ประสบการณ์รอบโลก การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ"

คนประจำเรือ เค้าเรียนอะไรนะ?

ล่องเรือสำราญทริปนี้ ต้องเรียนอะไรบ้าง? ล่องเรือสำราญสุดชิคเก็บประสบการณ์ดีๆ เต็มกระเป๋า กับการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ SPU ที่ให้นักศึกษาทุกคนได้ล่องเรือสำราญระดับโลก พร้อมสร้างรายได้มั่นคงให้กับตัวเอง! อัดแน่นความรู้ 4 หลักสูตรพื้นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริการธุรกิจเรือสำราญ จัดเต็มเน้นภาษา พร้อมให้ทุกคนสู่จุดหมายทุกการเดินทาง!  

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
22 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
49 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
15 หน่วยกิต
     2.4 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 6 หน่วยกิตชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ)
  • (อักษรย่อ) : ศศ.บ. (การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Hospitality Management for Cruise Lines Business)
  • (อักษรย่อ) : B.A. (Hospitality Management for Cruise Lines Business)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

UploadImage ธุรกิจเรือสำราญทั้งในและต่างประเทศ
   UploadImage พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
   UploadImage พนักงานแม่บ้าน (Stage room attendant)
   UploadImage พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
   UploadImage พนักงานจัดเลี้ยง (Banquet Staff)
UploadImage ธุรกิจที่พักแรม
   UploadImage ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
   UploadImage พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
   UploadImage เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)
   UploadImage หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper)
   UploadImage หัวหน้าแม่บ้าน (Head Housekeeper)
   UploadImage หัวหน้าห้องผ้า (Linen Room Supervisor)
UploadImage ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
   UploadImage ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager)
   UploadImage ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
   UploadImage หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (Head Waiter/ Waitress)
   UploadImage พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำเขต (Station Waiter/ Waitress)
UploadImage ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า
   UploadImage พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า
     (Meeting Convention and Exhibition Coordination Officer)
   UploadImage พนักงานขายและการตลาด (Marketing and Sales Officer)
   UploadImage พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events Planning Officer)

​บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

UploadImage เรือสำราญ : MS Oasis of the Seas
Royal Caribbean International UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : Emerald Princess แบรนด์ Princess Cruises
Carnival Corporation & plc, Sunshine Shipping Corporation Ltd. (“Sunshine”) UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : Superstar Libra, Star Cruises: Asia Pacific Cruises
Cruise Company UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : Voyager of the Seas
Royal Caribbean Intl. UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : RMS Queen Mary
2 Cunard Line Ltd. UploadImage
UploadImage เรือสำราญ : MS Grand Princess
P & O Princess Cruises Ltd. UploadImage

คณาจารย์

ดร.ชญาณิศา วงษ์พันธุ์​

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเรือสำราญ

ดร.นครินทร์ ทั่งทอง

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเรือสำราญ

ดร.ทัศตะวัน ด่วนตระกูลศิลป์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเรือสำราญ

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

Work and Travel ท่องโลกกว้าง พร้อมสร้างรายได้หลักแสน! อบรม “STCW” โดยกัปตันและลูกเรือมืออาชีพ ติวเข้มภาษา พร้อมทำงานเรือสำราญระดับโลก

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
ปีการศึกษาที่ 140,500 35,50028,80015,300
ปีการศึกษาที่ 237,60039,60020,500
ปีการศึกษาที่ 341,10040,40019,300
ปีการศึกษาที่ 425,90019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)328,200

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน2 + Human*41,200 36,200321,000
การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว141,200 36,200317,800
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ2 + Human*40,500 35,500328,200

ธุรกิจการบิน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาธุรกิจการบิน
ปีการศึกษาที่ 141,200 36,20034,60015,300
ปีการศึกษาที่ 242,70043,30020,500
ปีการศึกษาที่ 344,30044,70014,900
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)321,000

การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว
ปีการศึกษาที่ 141,200 36,20040,60016,300
ปีการศึกษาที่ 241,30038,60020,500
ปีการศึกษาที่ 340,90044,00014,900
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)317,800