ปริญญาตรี

unnamed4

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

  • อาจารย์ชานนท์  สืบสายไทยอาจารย์ชานนท์  สืบสายไทย
  • อาจารย์ นครินทร์ ทั่งทองอาจารย์ นครินทร์ ทั่งทอง
chanon
อาจารย์ชานนท์ สืบสายไทย
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

วุฒิการศึกษา :

Master of Art: Hospitality Management
Middlesex University London, United Kingdom

Bachelor of Business Admiration: Hospitality Management
Silpakorn University International College Bangkok, Thailand

ประสบการณ์การทำงาน :

Silpakorn University International College, Bangkok
ตำแหน่ง: Instructor of practical department (Kitchen & Service operation)

DKSH (Thailand) Limited, Technology
ตำแหน่ง: Product Supervisor and chef

Ocean Marina Yacht Club, Pattaya
ตำแหน่ง: Sous Chef

Bangkok Restaurant, South Kensington, London
ตำแหน่ง: Second Chef