ปริญญาตรี

L1250674

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

โอกาสทางวิชาชีพ

1. ธุรกิจเรือสำราญทั้งในและต่างประเทศ เช่น พนักงานต้อนรับ (Receptionist) พนักงานแม่บ้าน (Housekeeper) พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) พนักงานจัดเลี้ยง (Banquet Staff)
ธุรกิจที่พักแรม เช่น ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager) พนักงานต้อนรับ (Receptionist)

2. พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer) เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge) หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper) หัวหน้าแม่บ้าน (Head Housekeeper) หัวหน้าห้องผ้า (Linen Room Supervisor)
3. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager) ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager) หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (Head Waiter/ Waitress) พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำเขต (Station Waiter/ Waitress)
4. ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เช่น พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า (Meeting Convention and Exhibition Coordination Officer) พนักงานขายและการตลาด (Marketing and Sales Officer) พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events Planning Officer)