ศิษย์เก่า

รุ่นพี่

ขอแสดงยินกับนางสาววริศรา เดชนุ่น (น้องเดียร์)

🎊🎉✈️ยังไม่ทันจบการศึกษาเลยแต่ได้งานทำแล้วค่ะ ตอนนี้น้องกำลังฝึกงานอยู่เลยค่ะ น้องเดียร์แสดงศักยภาพ และความสามารถในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม »

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอด หลักสูตร
คณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน 2 41,200 36,200 321,000
การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว 1 41,200 36,200 317,800
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ 2 40,500 35,500 328,200

ธุรกิจการบิน

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขาธุรกิจการบิน
ปีการศึกษาที่ 1 41,200 36,200 34,600 15,300
ปีการศึกษาที่ 2 42,700 43,300 20,500
ปีการศึกษาที่ 3 44,300 44,700 14,900
ปีการศึกษาที่ 4 19,500
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 2
    ค่าเทอม (4ปี) 321,000

การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว
ปีการศึกษาที่ 1 41,200 36,200 40,600 16,300
ปีการศึกษาที่ 2 41,300 38,600 20,500
ปีการศึกษาที่ 3 40,900 44,000 14,900
ปีการศึกษาที่ 4 19,500
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี) 317,800

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
ปีการศึกษาที่ 1 40,500 35,500 28,800 15,300
ปีการศึกษาที่ 2 37,600 39,600 20,500
ปีการศึกษาที่ 3 41,100 40,400 19,300
ปีการศึกษาที่ 4 25,900 19,200
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 2
    ค่าเทอม (4ปี) 328,200