ศิษย์เก่าอัพดท

 • นางสาวอุษณีย์ อึ้งประเสริฐ

  ภาควิชา: ภาษาต่างประเทศ
  รุ่น: 2540
  อาชีพปัจจุบัน: Account Manager
  บริษัท: ยูพีเอส พาร์เซล ดีลอเวอร์รี่ เซอร์วิส จำกัด
  อีเมล์า: uausanee@ups.com
 • นายพีรเดช คุ้มวงศ์ไทย

  ภาควิชา: ภาต่างประเทศ
  รุ่น: 2543
 • นางสาวชลิยา อุปดี

  ภาควิชา: ภาษาต่างประเทศ
  รุ่น: 2544
  อาชีพปัจจุบัน: Cabin Crew
  บริษัท: EVA Airways
 • นางสาวพรศรัณย์ วรรณพงษ์

  ภาควิชา: ภาษาต่างประเทศ
  รุ่น: 2541
  อาชีพปัจจุบัน: ตำแหน่ง Sales Manager
  บริษัท: บริษัทไค ซุน เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด 65/26 ชั้น 2 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซนเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กทม.10320
  อีเมล์า: pornsaran@kaihsun.co.th
 • นายวีรศักดิ์ ศรีทะบุตร

  ภาควิชา: ภาษาต่างประเทศ
  รุ่น: 2544
 • นทชา สุนทรวิภาต

  ภาควิชา: การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  รุ่น: 51
  อาชีพปัจจุบัน: พนักงานให้คำแนะนำผู้โดยสาร​
  บริษัท: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  อีเมล์า: joliesse.personne@fa​cebook.com
+ ดูทั้งหมด