3

สาขาวิชา

ท่องโลกกว้าง

พร้อมสร้างรายได้

มีงานรองรับ

Skill Level

จำลองสายการบิน

มาตั้งให้เป็นที่เรียน

เตรียมพร้อมด้านภาษา

Thaink Global

รู้จักคณะ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

“ตัวจริง” ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ! ฝึกฝนอย่างมืออาชีพ กับ 4 สาขาสุดคูล ที่ให้นักศึกษาเลือกเน้นตามความสนใจ ถ้าชอบเหินฟ้าอยากติดปีกต้อง สาขาวิชาธุรกิจการบิน รักงานบริการอยากเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ต้อง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์ หรืออยากจัดทริปสุดสนุกไม่เหมือนใคร ออกเดินทางเปิดโลกกว้างได้รอบโลก ก็เลือก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ หากรักงานบริการ ชื่นชอบการท่องเที่ยว อีกทั้งรับรายได้สูง ก็เลือกสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ มายืนหนึ่งกับเรา ได้เลย ! ปัจจุบันวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการเปิดทำการเรียนการสอน 4 สาขาวิชา ดังนี้ 1. สาขาวิชาธุรกิจการบิน 2. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์ 3. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ 4. สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคณะศิลปศาสตร์ หรือ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานของคณบดี ดังรายนามตามลำดับต่อไปนี้ 1. รองศาสตราจารย์ภัทรา ประดิษฐวณิช 2. นายประจวบ แสงอินทร์ (รักษาการ) 3. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ณ สงขลา 5. ดร.ศรีประภา สร้อยพาน 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลอเรีย วิธีเจริญ 7. ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา (คณบดีคนปัจจุบัน)

Are You Ready To Start?

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน2 + Human*41,200 36,200321,000
การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว141,200 36,200317,800
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ2 + Human*40,500 35,500328,200

ธุรกิจการบิน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาธุรกิจการบิน
ปีการศึกษาที่ 141,200 36,20034,60015,300
ปีการศึกษาที่ 242,70043,30020,500
ปีการศึกษาที่ 344,30044,70014,900
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)321,000

การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว
ปีการศึกษาที่ 141,200 36,20040,60016,300
ปีการศึกษาที่ 241,30038,60020,500
ปีการศึกษาที่ 340,90044,00014,900
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)317,800

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
ปีการศึกษาที่ 140,500 35,50028,80015,300
ปีการศึกษาที่ 237,60039,60020,500
ปีการศึกษาที่ 341,10040,40019,300
ปีการศึกษาที่ 425,90019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)328,200