นักศึกษาสาขาโรงแรมฝึกสหกิจศึกษา

SPU เรียนกับตัวจริง สหกิจศึกษา   โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว

นางสาวนุจรัตน์ คำนนท์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ฝึกสหกิจศึกษา ที่แผนก
Food & Beverage Service โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SPU #48ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Most Popular

Categories

On Key

Related Posts

The Professional “เปิดโลกด้วยการท่องเที่ยว คือการศึกษาที่ดีที่สุด”

เมื่อ…วิทยาลัยการท่องเที่ยวเเละการบริการ จัดกิจกรรม……ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย The Professional ประสบการณ์จากมืออาชีพพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยวิทยากร….. ✨✨คุณคัพเค้ก พิชชาพัทธ อาจพงษา✨✨ ผู้ประกาศข่าว

ขอแแสดงความยินดีกับ นางสาวรัชฎาพร ไม้หอม (พี่นุมนิ่ม)

ขอแแสดงความยินดีกับ นางสาวรัชฎาพร ไม้หอม (พี่นุมนิ่ม) สาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับการแข่งขันมิสบาร์เทนเดอร์ เป็นการประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาชีพและสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2🏅PATTAYA Hospitality Challenge

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน2 + Human*41,200 36,200321,000
การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว141,200 36,200317,800
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ2 + Human*40,500 35,500328,200

ธุรกิจการบิน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาธุรกิจการบิน
ปีการศึกษาที่ 141,200 36,20034,60015,300
ปีการศึกษาที่ 242,70043,30020,500
ปีการศึกษาที่ 344,30044,70014,900
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)321,000

การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว
ปีการศึกษาที่ 141,200 36,20040,60016,300
ปีการศึกษาที่ 241,30038,60020,500
ปีการศึกษาที่ 340,90044,00014,900
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)317,800

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
ปีการศึกษาที่ 140,500 35,50028,80015,300
ปีการศึกษาที่ 237,60039,60020,500
ปีการศึกษาที่ 341,10040,40019,300
ปีการศึกษาที่ 425,90019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)328,200