ข่าว-กิจกรรม

ประกาศคณะ

- ปิดประกาศ

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย

15 พ.ค. 2560
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระกม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
BanneTheKing

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย

ด้วยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง” จะจัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 โดยมี ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ เป็นประธาน โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัตการดังกล่าว จะประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมอบรม