แนะนำหน่วยงาน

ผู้อำนวยการ

 • 01

  ผศ. ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์

  ผู้อำนวยการ
  โทรศัพท์:1198
  อีเมล์: sirinthorn.si@spu.ac.th

นักวิจัย

 • 02

  นายรักษพล สนิทยา

  นักวิจัย
  โทรศัพท์:1182
  อีเมล์: rugsapon.sa@spu.ac.th

เจ้าหน้าที่