อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ (ก้อง เซ็ปเป้)
"ปรากฏการณ์หมื่นล้าน SAPPE Beauti Drink Story"
SPU The Professional : เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ คุณอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ (ก้อง เซปเป้) ผู้บุกเบิกเครื่องดื่ม Beauty Drinkที่มียอดขายอันดับ 1 ในไทย พร้อมมุ่งสู่แบรนด์ดังระดับโลก วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้อง ออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.