ณกรณ์ กรณ์หิรัญ (เอก วุฒิ-ศักดิ์)
“อาณาจักรพันล้าน!! วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก STORY”

ค้นพบแรงบันดาลใจและแนวทางการดำเนินธุรกิจจากประสบการณ์จริง ในการบริหารธุรกิจมากว่า 16 ปี ใน SPU The Professional ตอน “อาณาจักรพันล้าน!! วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก STORY” กับคุณณกรณ์ กรณ์หิรัญ (เอก วุฒิ-ศักดิ์)  CEO หน้าใสจาก วุฒิ-ศักดิ์ คลินิกเสริมความงามอันดับหนึ่งของเมืองไทย วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.