ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ (ไอซ์ เจ๊กเม้ง)
JM Cuisine มหัศจรรย์ร้านอาหารขยันคิด

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับ คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์ (ไอซ์) เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในตำนาน “เจ๊กเม้ง" ผู้พลิกธุรกิจสู่ความสำเร็จ จนกลายเป็นธุรกิจอาหาร JM Cuisine ด้วยความอัจฉริยะและความเพียรของตนเอง วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.