โครงการฝึกอบรมหลักแอนิเมชัน มืออาชีพ รุ่นที่ 3

Tag: โครงการฝึกอบรมหลักแอนิเมชัน มืออาชีพ รุ่นที่ 3

New&Activities
chermand

เรียนฟรี! โครงการฝึกอบรมหลักแอนิเมชัน มืออาชีพ รุ่นที่ 3

สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม »