ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์

Tag: ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์

lecturer
chermand

Best Practice รางวัลที่ได้มาเพื่อพัฒนาคน กับ ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์

ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าของรางวัล Best

อ่านเพิ่มเติม »