นัฎ ฐานัสปภาวิน

Tag: นัฎ ฐานัสปภาวิน

Showcase
chermand

พี่โม – นัฎ เด็กทุนสายวาด บอกเล่าถึงช่วงเวลาที่เตรียม Portfolio นานถึง 7 เดือน

กว่าจะเป็น “เด็กทุนตัวจริง” พี่โม ไม่ได้มีแค่ฝีมือ แต่เส้นทางนี้สำเร็จได้ เพราะเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า

อ่านเพิ่มเติม »