ทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม

Tag: ทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทุนวิทยาลัยเทคนิคสองแคว รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา DEK65
wmspu

ทุนวิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ทุนวิทยาลัยเทคนิคสองแคว คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุนวิทยาลัยเทคนิคสองแคว1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสองแคว2. ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

อ่านเพิ่มเติม »
ทุนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา DEK65
wmspu

ทุนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ทุนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต2. ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

อ่านเพิ่มเติม »
ทุนโรงเรียนสารวิทยา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสารวิทยา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป สนับสนุน ทุนการศึกษา 50% จำนวน 4 ทุน
ทุนการศึกษา DEK65 อื่นๆ
wmspu

ทุนโรงเรียนสารวิทยา

ทุนโรงเรียนสารวิทยา คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา : ทุนโรงเรียนสารวิทยา1.เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนสารวิทยา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

อ่านเพิ่มเติม »
ทุนวิบูลย์บริหารธุรกิจ.รามอินทรา
ทุนการศึกษา DEK65 อื่นๆ
wmspu

ทุนวิบูลย์บริหารธุรกิจ.รามอินทรา

ทุนวิบูลย์บริหารธุรกิจ.รามอินทรา ทุนวิบูลย์บริหารธุรกิจ.รามอินทรา สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุน 100% คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา1. เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

อ่านเพิ่มเติม »
ทุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ
ทุนการศึกษา DEK65
wmspu

ทุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ

ทุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ คุณสมบัติผู้รับทุน : ทุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ 1.เป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

อ่านเพิ่มเติม »