ค่ายกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำและจิตอาสา (SOA Leader Camp)

Tag: ค่ายกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำและจิตอาสา (SOA Leader Camp)

New&Activities
chermand

สถาปัตย์ SPU พัฒนาผู้นำและร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา

โลกในยุคปัจจุบันเด็กที่จะอยู่รอดในยุคนี้ ต้องมีทักษะทางด้านสังคม อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์คณะกรรมการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อ่านเพิ่มเติม »