บัตรนักศึกษามีความสำคัญอย่างไร?
– ใช้ยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ
– สามารถสแกนบัตรเข้าใช้งานห้องสมุดได้
– สามารถสแกนบัตรใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสาร Multifunction ได้
– สามารถสแกนบัตรนำรถเข้ามาในมหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่างการดำเนินการ จะเปิดใช้ได้ภายในปี 63)