Home how to HOW TO เตรียมตัวเป็นเด็กสถาปัตย์และนักออกแบบ

HOW TO เตรียมตัวเป็นเด็กสถาปัตย์และนักออกแบบ

by author

HOW TO เตรียมตัวเป็นเด็กสถาปัตย์และนักออกแบบ

แค่ความชอบพอไหม? ในการเลือกเรียนคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU วันนี้เราได้พากูรูตัวจริง มาตอบคำถามที่น้องๆ ม.6 อยากรู้ก่อนเลือกเรียนคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ซึ่งเป็นคำถามยอดฮิตทั้งนั้น ใครสนใจก็รีบอ่านเลย

PROFILE :

ดร.ชานนท์ วาสิงหน

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขานวัตกรรมการออกแบบ คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

วิชาที่สอน :

  • การออกแบบภายใน และวัสดุและการก่อสร้าง รวมถึงกลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและตะวันตก

วุฒิการศึกษา :  

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความถนัด : 

  • การออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน 
  • การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

Q : นิยามสั้นๆ เกี่ยวกับ SoDA ม.ศรีปทุม 

A : ผมว่าคณะนี้เปรียบเสมือนสายรุ้งที่มีเจ็ดสี และถ้าขาดสีใดสีหนึ่ง ความงามก็ไม่บังเกิด จะไม่สามารถเรียกว่ารุ้งได้เลย เหมือนกับคณะที่มีความหลากหลายของทุกๆ คนประกอบขึ้นมา และอยู่ร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างสวยงามครับ

Q : ใครเหมาะกับการเรียนที่ SoDA  SPU

A : น้องๆ ทุกคนสามารถเข้าเรียนในคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เลยครับ เพราะเป็นศาสตร์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างเหตุผลและความรู้สึก เหมือนสมองของเราเลย ทุกคนแค่บาลานซ์ความคิดของตนเองไปกับเนื้อหาวิชา จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นตัวของตัวเองได้เป็นอย่างดีครับ ใครที่อยากดูคูล มีอาชีพมั่นคง และต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือประกอบอาชีพอิสระมาเลยครับ

Q : ก่อนเรียน SoDA ฝึกทักษะอะไรติดตัวไว้ดีนะ 

A : ในมุมมองของผมทักษะของความกล้ามีติดตัวไว้ดีมากเลยครับ ในที่นี้คือ “กล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำ” เพราะความกล้าก่อให้เกิดผลงานออกแบบใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ยิ่งเราได้ลงมือปฏิบัติและสนุกไปกับมัน ผลงานก็จะยิ่งมีเสน่ห์เหมือนตัวเราที่เป็นเจ้าของงานนั้นๆ ครับ

Q : คณะนี้มีทุนการศึกษาให้เด็ก ม.6 ไหม

A : คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ของเรามีทุนการศึกษาให้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งทุนที่ดีที่สุดคือทุนตัวจริง 100% และระหว่างเรียนนักศึกษาสามารถช่วยงานอาจารย์ในการทำงานวิจัยหรือกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมงานกับ SoDA B-Unit เพื่อเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนอีกด้วยครับ

Q : สิ่งที่คิดว่า “ดีเว่อร์” ถ้าได้เป็นเด็กสถาปัตย์

A : ข้อดีของการเป็นเด็กสถาปัตย์ศรีปทุมคือที่นี่เราสอนให้คุณรู้จักตัวเองค้นพบตัวเองมากขึ้น สามารถเป็นนักออกแบบและสถาปนิกที่เข้าใจตนเอง เข้าใจคนรอบข้าง เข้าใจสภาพแวดล้อม ส่วนใครกังวลเรื่องที่นี่เราอยู่กันยังไง ก็บอกเลยครับว่าบรรยากาศภายในคณะเราอยู่เป็นครอบครัว มีความอบอุ่นสบายๆ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดปัญหาต่อกันได้หมด

Q : เด็กสถาปัตย์ถ้าไม่เลือกทำงานตรงสาย แล้วทำอะไรได้บ้าง

A : ข้อดีของวิชาชีพสถาปัตยกรรมคือ ชุดความรู้ที่หลากหลายทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์เสน่ห์ของแต่ละรายวิชาไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจได้ในอนาคต เพราะอย่าลืมว่าสถาปนิกนั้นเป็นคนที่สามารถ “สร้างสรรค์และมีจินตนาการที่กว้างไกล” ดังนั้นอาชีพของเราก็จะมีความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน สามารถเลือกทำอาชีพที่ตนเองชอบได้ครับ

You may also like

Leave a Comment