Home SPU Special “Full Stack” เด็ก IT ครบเครื่อง! มาเจอสาขาใหม่น่าเรียน จบไปใครๆ ก็อยากได้ตัว!

“Full Stack” เด็ก IT ครบเครื่อง! มาเจอสาขาใหม่น่าเรียน จบไปใครๆ ก็อยากได้ตัว!

by author

“Full Stack” เด็ก IT ครบเครื่อง! มาเจอสาขาใหม่น่าเรียน จบไปใครๆ ก็อยากได้ตัว!

PROFILE :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาสวีร์ มาศดิศรโชติ

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

วุฒิการศึกษา :

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วท.บ.(สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความเชี่ยวชาญ :Data Analytics

Sentiment Analysis

วิชาที่สอน : Data Analytics, Data Visualization, Programming

รู้ยัง! คณะ IT เปิดสาขาใหม่น่าสนใจสุดๆ งานนี้เราให้อาจารย์ปอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาสวีร์ มาศดิศรโชติ มาช่วยตอบคำถาม ว่าสาขาน้องใหม่มีความน่าสนใจ และเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ซึ่งบอกเลยว่าน้องๆ คนไหน ที่เล็งคณะ IT ไว้ ต้องมาฟังเรื่องนี้ก่อนว่าสาขาใหม่ดียังไงนะ!

Q1 สาขาเปิดใหม่มีชื่อว่า?

ชื่อภาษาไทย : วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Computer Science and Software Development Innovation

Q2 เรียนเกี่ยวกับอะไร?

เป็นสาขาวิชาซึ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเต็มรูปแบบ (Full Stack Developer) ทั้งในส่วนหน้าบ้าน (Front-end) และ ส่วนหลังบ้าน (Back-end) ของซอฟต์แวร์ แบบที่เรียกว่า “ทำได้ครบ จบ ในคนเดียว”

Q3 จุดเด่นของสาขาที่จะต้องว้าว!

เป็นสาขาที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเต็มรูปแบบ (Full Stack Developer) ที่เรียกว่า “ทำได้ครบ จบ ในคนเดียว”

 • เรียนรู้ครอบคลุมทุกเทคโนโลยีดิจิทัล
 • สร้างความเป็นมืออาชีพด้วยมืออาชีพ
 • จบแล้วสามารถทำงานได้จริง

Q4 เหมาะกับใครบ้าง?

 • เหมาะกับน้องๆ ที่สนใจในด้าน
 • การเขียนโปรแกรม
 • การวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา แล้วทำให้ความคิดที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบของซอฟต์แวร์

Q5 จบไปทำงานอะไรได้บ้าง?

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Full Stack/Front-end/Back-end Developer)
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานซอฟต์แวร์
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • โปรแกรมเมอร์
 • นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
 • นักออกแบบประสบการณ์ (UX Designer)

Q6 ทำไมสาขานี้ จึงมีความสำคัญในตลาดแรงงานปัจจุบัน:

ปัจจุบันโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้นส่งผลให้เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ซึ่งการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack เป็นส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้ใครที่มีทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack จะช่วยสนับสนุนการทำงานของธุรกิจ ทำให้คนกลุ่มนี้มีความต้องการตัวสูง และยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปีอีกด้วยค่ะ

Q7 วิชาน่าเรียนมีอะไรบ้าง?

 • การพัฒนาโปรแกรมส่วนหน้า (Front End Software Development)
 • การพัฒนาโปรแกรมส่วนหลัง (Back End Software Development )
 • การพัฒนาโปรแกรมแบบ Full Stack (Software Full Stack Development)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาแบบจำลองธุรกิจ (Data Analysis and Data Modeling)

Q8 ขอฝากกำลังใจถึงเด็กปี 1

การก้าวเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นช่วงของการปรับตัวครั้งสำคัญในชีวิต จากการเป็นนักเรียน สู่การเป็นนักศึกษา จะมีเรื่องแปลกใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งเรื่องของเพื่อนใหม่ สถานที่ใหม่ๆ และการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสังคมของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ขอให้นักศึกษามีความสุขกับการเรียน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทุกด้าน ขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา Freshy ทุกคนนะคะ Fighting!

You may also like

Leave a Comment