ปลาหมึกอบกรอบปรุงรส (บริษัท วีอาร์สแน็ค จำกัด) “KAMARI”

February 14, 2015

 

1. ข้อมูลธุรกิจ : บริษัท วีอาร์สแน็ค จำกัด
1.1 ผู้ประกอบการ : คุณอัจฉรา สุนทรรังสรร
1.2 ผลิตภัณฑ์ : ปลาหมึกอบกรอบปรุงรส ตรา คามาริ 
(1) รส Siamese Classic อย. 10-1-12557-1-0003
(2) รส Siamese Tomyum อย. 10-1-12557-1-0005
1.3 ข้อมูลการติดต่อ : ที่อยู่: 15-19 ถนนเจริญเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร.: 020010281
มือถือ:  0850703321, 0859649463
email: atchara.s@vrsnack.com, ns_san@hotmail.com