ข่าว-กิจกรรม

ประกาศคณะ

- ปิดประกาศ

Vietnam Connect : A New Business Opportunity 4.0

29 มิ.ย. 2560
Vietnam Connect : A New Business Opportunity 4.0  เปิดโอกาสเศรษฐกิจใหม่ เชื่อมโยงตลาดเวียดนามในยุค 4.0 ***กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 ขอเรียนเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “Vietnam Connect : A New Business Opportunity 4.0 เปิดโอกาสเศรษฐกิจใหม่ เชื่อมโยงตลาดเวียดนามในยุค…