วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในแต่ละภูมิภาค (Hub of Logistics Knowledge)