คณะนิติศาสตร์

ใครว่าเรียนกฏหมายจะเปลี่ยนตัวตนของคน