โครงการ “ สานฝัน เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 3”

June 4, 2013

สำนักงานการกีฬา จัดโครงการ “ สานฝัน เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 3” วันพฤหัสบดี ที่ 23  พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดบุรีการาม  ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์กีฬาโดยอาจารย์ โสภิต ภาโนมัย  รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์สุรศักดิ์  ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา ,อาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษา และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อมอบอุปกรณ์ดังกล่าวต่อให้กับ อาจารย์ศรีนวล  เมยขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุรีการาม   เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ฝึกซ้อมกีฬา  ออกกำลังกายต่อไป อนึ่งสำนักงานการกีฬาต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์กีฬา

No related posts.