ติดต่อหน่วยงาน

พลิดา แกนเปะ
สำนักงานกีฬา ตึก 10 ( อาคาร กิจกรรมนักศึกษา ) ชั้น 5 ห้อง 504
โทร.
: 02-5791111 ต่อ 2135,2136,2390
แฟกซ์
: 02 579-1111 ต่อ 2390
อีเมล์
: Palida.ka@spu.ac.th
สถานที่