โครงการเตรียมความพร้อมสู่ AEC: Listening...

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ AEC: Listening and Reading Skills for TOEIC (ครั้งที่ 2) เสาร์-อาทิตย์ ที่ 26-27 มีนาคม

ร่วมรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย การไหว้ ข...

ร่วมรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย การไหว้ ขอบคุณ ทักทาย

ขยายโอกาสทางการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้

ขยายโอกาสทางการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้ ขยายโอกาสทางการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้

Project: Listening and Reading Skills fo...

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ AEC : Listenin...

สถาบันภาษาและวัฒนธรรรมนานาชาติศรีปทุมได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC โดยการจัดหลักสูตรระยะสั้นสำ

สถาบันภาษาฯจัดโครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้...

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม จัดโครงการบริการวิชาการ “อบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ประจำภาคการศึกษา

สถาบันภาษาฯขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอวยพรปีใ...

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม ขอเชิญชวนชาวศรีปทุมเข้าร่วมกิจกรรมอวยพรปีใหม่จีนจากนักศึกษาคณะศิ

สถาบันภาษาฯ จัดโครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต...

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม จัดโครงการบริการวิชาการ “อบรมภาษาจีนเบื้องต้น ภาค 2/55 ”

สถาบันภาษาฯจัดโครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้...

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม จัดโครงการบริการวิชาการ “อบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ภาค 2/55