“เพลงเพื่อพ่อหลวง”... ขับร้องจากหัวใจ - พี่ปาล์ม นิเทศ ศรีปทุม